Βελονισμός

Ο βελονισμός συνίσταται στην εισαγωγή βελόνων στο δέρμα σε 366 σημεία που βρίσκονται κατά μήκος των 12 διαύλων της ροής της ενέργειας που ονομάζονται «μεσημβρινοί». Στόχος του βελονισμού είναι να αποκαθιστά την ομαλή ροη του Τσι, να την τονώνει όταν είναι ανεπαρκής ή να την ελευθερώνει όταν είναι σε περίσσεια ή είναι μπλοκαρισμένη.

Η θέση του βελονισμού στην υπογονιμότητα Α' Μέρος

Υπογονιμότητα είναι η αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από προσπάθεια δυο τουλάχιστον χρόνων, χωρίς κανένα μέτρο αντισύλληψης. Όταν στο παρελθόν δεν υπήρχε καμία εγκυμοσύνη ,ονομάζεται πρωτοπαθής υπογονιμότητα , ενώ εάν υπήρχε εγκυμοσύνη πριν την προσπάθεια αυτή ,ονομάζεται δευτεροπαθής.

Η υπογονιμότητα μπορεί να οφείλεται στην γυναίκα ,στον άνδρα ή και στους δυο μαζί.

Είναι βασικό να ελέγχονται η ηλικία ,η διάρκεια της υπογονιμότητας και τα αίτια. Η γονιμότητα ελαττώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία του ζευγαριού. Για να τεθεί η διάγνωση υπογονιμότητα και να ακολουθήσει θεραπεία ,χρειάζεται να διερευνηθούν κάποιοι παράγοντες. Αυτό ισχύει όπως για την Δυτική Ιατρική ,επίσης και για την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική. Στην διερεύνηση αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος του ανδρικού παράγοντα ( με σπερμοδιάγραμμα ).

Η θέση του βελονισμού στην υπογονιμότητα Β' Μέρος

Στη συνέχεια του θέμα μας για την υπογονιμότητα θα προσθέσουμε και άλλες εξηγήσεις και θα διαφωτίσουμε ερωτήματα που απασχολούν πολλά ζευγάρια. Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο, η υπογονιμότητα είναι η αδυναμία για σύλληψη και επομένως για επίτευξη εγκυμοσύνης.

Ο βελονισμός στην εγκυμοσύνη

Ο βελονισμός στην κλινική πρακτική είναι μια ιδανική μέθοδος για να βοηθήσει τις γυναίκες ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και να έχουν μια όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εγκυμοσύνη. Έχει αποδειχθεί ότι ο προγεννητικός βελονισμός έχει μια μεγάλη γκάμα από θετικές επιδράσεις στην εγκυμοσύνη οι οποίες εκτείνονται πέρα από την μείωση του χρόνου τοκετού.