Ωτοβελονισμός - Auricular acupuncture

Ωτοβελονισμός είναι μια μέθοδος βελονισμού με την οποία διεγείρονται σημεία του αφτιού με βελόνες. Υπάρχουν πάνω από 120 σημεία στο λοβό του αφτιού. Το πτερύγιο του παρουσιάζει μια αναλογία με το έμβρυο. Έτσι με τη διέγερση των σημείων αυτών μπορεί να αντιμετωπιστούν λειτουργικά προβλήματα.

Ενδείκνυται σε πολλές περιπτώσεις, αλλά η ευρεία χρήση του ωτοβελονισμού είναι:
- στην διακοπή καπνίσματος
- στην παχυσαρκία
- αντιμετώπιση του stress
- ανακούφιση του πόνου κλπ.