Διάγνωση γλώσσας - Tongue diagnosis

Η διάγνωση στην Κινέζικη Ιατρική διαφέρει σημαντικά από τη μέθοδο που ακολουθείται στην κλασική δυτική ιατρική. Κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου μια ώρα, επειδή γίνεται ενεργειακή εξέταση. Ένας τρόπος για να διαγνώσουμε το πρόβλημα είναι η εξέταση της γλώσσας (χρώμα, όψη, επίχρισμα, σχήμα και άλλα.

Η γλώσσα είναι πηγή πολλών πληροφοριών, βεβαίως για τον ιατρό που ξέρει να την «διαβάζει. Η αξιολόγηση της γλώσσας βοηθά τον γιατρό να ανακαλύψει την ενεργειακή αιτία της εμφάνισης των συμπτωμάτων.