Διαγνωση με σφυγμό - Pulse diagnosis

Ένας άλλος, ασυνήθιστος για την δυτική ιατρική τρόπος διάγνωσης, είναι η ψηλάφηση και η μέτρηση των παλμών. Ο ιατρός ψηλαφά τον σφυγμό της αρτηρίας στον κάθε καρπό με τρία δάχτυλα.

Στον αριστερό καρπό αντιστοιχούν τα όργανα Γιν, ενώ στον δεξιό καρπό τα όργανα Γιανγκ. Ο γιατρός από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά στους σφυγμούς συνθέτει πληροφορίες για την σωστή διάγνωση. Το καθένα από τα χαρακτηριστικά των σφυγμών αποτελεί μια ένδειξη, ενώ κάποια από αυτά μπορούν να συνδυαστούν.