Τι είναι η Παραδοσιακή Κινεζική Iατρική

H Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική είναι μια πλήρης ιατρική επιστήμη με έναν ιδιαίτερο τρόπο να κάνει διάγνωση ή να αντιλαμβάνεται τη φυσιολογία. Οι έννοιες της υγείας και της ασθένειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη θεώρηση του κόσμου. Ο άνθρωπος διέπεται από τις ίδιες οικουμενικές αρχές που διέπουν και όλα όσα τον περιβάλλουν -από την μια πλευρά, το Τσι, η ζωτική ενέργεια και από την άλλη, το Γιν και το γιανγκ, οι δυο αντίθετες, αλλά συμπληρωματικές δυνάμεις.

Το σώμα λειτούργει υπό την επίδραση της ροής της ενέργειας Τσι και φτάνει σε μια τέλεια κατάσταση υγείας μόνο αν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις δυνάμεις Γιν και Γιανγκ.
Ο κύριος στόχος της κινέζικης ιατρικής είναι η διατήρηση αυτής της ισορροπίας και η αποκατάσταση της, δεδομένου ότι η οποιαδήποτε ανισορροπία επηρεάζει τη ροη της ζωτικής ενέργειας Τσι, με αποτέλεσμα την ασθένεια.